Site Overlay

Forma, światło

Podobnie jak w fotografii analogowej również w cyfrowej ewentualna obróbka sprowadza się jedynie do zmian całościowych relacji barwnych pomiędzy kolorami. Oraz (głównie w pracach gupy Zjul) do odwrócenia pozytywu w negatyw.